Deelnemers

Barge Terminal Tilburg

Barge Terminal Tilburg (BTT) is opgericht in 1998. Het bedrijf is ontstaan vanuit de toenemende complexiteit van transportvraagstukken en de brede visie van GVT (Gebr. Versteijnen Transport) op de veranderingen binnen de logistieke sector. De ontwikkelingen binnen de transportbranche (stijgende kosten, fileproblematiek etc.) hebben bijgedragen aan de zoektocht naar nieuwe oplossingen voor vormen van snel, betrouwbaar en duurzaam transport.

Website Barge Terminal Tilburg

Inland Terminal Cuijk

Inland Terminal Cuijk BV vormt een koppeling tussen wegvervoer en binnenvaart. Iedereen die iets wil overslaan op het gebied van bulkgoederen, containers en constructie kan terecht bij Inland Terminal Cuijk.

In aanvulling op de diensten voor op- en overslag kan Inland Terminal Cuijk ook voor u het volledige traject van deur tot deur invullen. Inland Terminal Cuijk beschikt over een uitgebreid netwerk aan contacten met scheepvaartondernemingen en overslagbedrijven elders in Nederland en Europa. Ook het voor- en natransport van uw goederen over de weg is bij Inland Terminal Cuijk in goede handen.Inland Terminal Veghel

Inland Terminal Veghel BV vormt een koppeling tussen wegvervoer en binnenvaart. Iedereen die iets wil overslaan op het gebied van bulkgoederen, containers en constructie kan terecht bij Inland Terminal Veghel.

In aanvulling op de diensten voor op- en overslag kan Inland Terminal Veghel ook voor u het volledige traject van deur tot deur invullen. Inland Terminal Veghel beschikt over een uitgebreid netwerk aan contacten met scheepvaartondernemingen en overslagbedrijven elders in Nederland en Europa. Ook het voor- en natransport van uw goederen over de weg is bij Inland Terminal Veghel in goede handen.

Website Inland Terminal Veghel

Oosterhout Container Terminal

Transport over het water is de toekomst. Het biedt een betrouwbaar, flexibel en duurzaam ­alternatief voor de toenemende opstoppingen op het wegennet en de daarmee gepaard gaande kosten.

Ook milieuaspecten spelen een rol. Transport over de binnenlandse vaarwegen spaart talloze vrachtwagenritten uit. Oosterhout Container Terminal B.V. (OCT) is in 2000 van start gegaan

Met de bouw van onze tweede brugkraan in 2009 is het bedrijf inmiddels uitgegroeid tot een kwalitatief hoogstaande terminal in West-Brabant. Vanuit de strategisch gelegen locatie aan het Wilhelminakanaal behandelen en vervoeren we dagelijks tientallen ladingen half- en eindfabrikaten. De containerterminal is een van de grootste logistieke draaipunten in Nederland met op jaarbasis 160.000 TEU. En de dienstverlening van OCT groeit gestaag

Website Oosterhout Container Terminal

Rail Terminal Eindhoven

Direct aan de hoofdbaan van een der spoor aders van Nederland bij Eindhoven, vindt u onze op- en overslag terminal van zee containers. Dit is gelegen op het GDC Acht “het goederen distributie centrum”

De ligging van onze terminal biedt naast een uitstekende aansluiting op de hoofdbaan ook een prima aansluiting op het wegennet richting binnenland alsook Duitsland en België.

Sinds 2001 bieden wij een dagelijkse spoorverbinding tussen Rotterdamse haven (Maasvlakten) en Eindhoven vice versa. Op onze high secured terminal worden de containers vakkundig opgeslagen tot het moment van afroep. Rail Terminal Eindhoven is dan ook AEO gecertificeerd. Steeds meer ondernemers zien de voordelen van het vervoer per spoor. Tijdsbesparing, kosten, hogere volumes, dicht slippen van de infrastructuur en milieu. Verantwoordt ondernemen begin je per spoor.

Vanaf 2005 hebben Rail Terminal Eindhoven en Rail Terminal Tilburg hun krachten gebundeld om de container stroom naar de regio Eindhoven uit te bouwen. Door deze unieke samenwerking ontstaan voor de regio Eindhoven nog meer mogelijkheden om het drukke vrachtverkeer Rotterdam – Eindhoven (A58 – A16 -- A2) te verminderen en opdrachtgevers binnen de regio optimaal te dienen.

Website Rail Terminal Eindhoven

Railport Brabant

Railport Brabant is een belangrijke multimodale schakel die spoorvervoer tussen Tilburg (Brabant) en vele Europese bestemmingen mogelijk maakt. Railport Brabant sluit direct aan op de Brabantroute en ontsluit hiermee Centraal, Zuid en Oost Europa. Samen met Barge Terminal Tilburg vormt het een trimodaal cluster dat garant staat voor maximale flexibiliteit en vervoerszekerheid.

Spoorvervoer is vooral geschikt voor het vervoer van grotere volumes over (middel) lange afstanden. Van al het spoorvervoer is 80% grensoverschrijdend. Een groot aantal landen in Europa beschikt reeds over een railnetwerk, dit in tegenstelling tot waterwegen. Voor deze landen is rail vaak de beste oplossing. Railport Brabant verzorgt de op- en overslag van ondermeer bulk-, projectlading en andere conventionele ladingen. De geavanceerde terminal is dankzij de 4 lange opstelsporen uitstekend toegankelijk voor alle railoperators.

Website Railport Brabant

Regionaal Overslag Centrum Waalwijk

Sinds haar oprichting in 2001 biedt R.O.C. Waalwijk een compleet dienstenpakket aan rondom vervoer over water, van en naar de omgeving van Waalwijk.

Of het nu gaat om transport, opslag of overslag van uw containers, exceptionele goederen en bulkgoederen of een complete afwikkeling van al uw overzeese import- en exportzendingen, ons team staat klaar om met u persoonlijk te kijken wat R.O.C. Waalwijk voor uw onderneming kan betekenen.

Website Regionaal Overslag Centrum Waalwijk

Brabant Intermodal

Brabant Intermodal is een dochteronderneming van 4 samenwerkende inland terminals in de provincie Noord-Brabant.

Barge Terminal Tilburg, Oosterhout Container Terminal, ROC Waalwijk en Inland Terminal Veghel  hebben in 2009 de gezamenlijke dochter Brabant Intermodal opgericht  om in te spelen op de ontwikkelingen in de containerlogistiek. Brabant Intermodal werkt aan projecten die erop gericht zijn om ondanks de grote marktdynamiek de service richting onze klanten te verbeteren. Naast de genoemde inland terminals, maken ook Rail Terminal Eindhoven, Railport Brabant en Inland Terminal Cuijk onderdeel uit van Brabant Intermodal netwerk

De centrale doelstelling van Brabant Intermodal is het optimaliseren van intermodaal vervoer zodat de kwaliteit van dienstverlening en de waardering van de gebruiker worden gemaximaliseerd. Brabant Intermodal streeft ernaar middels het netwerk van terminallocaties de klant echte synchromodale oplossingen te bieden, waarbij in dit netwerk altijd de snelste, goedkoopste en meest efficiënte route wordt gekozen die een container aflegt tussen zeehaven en achterlandbestemming. Dit biedt de gebruiker volop ruimte kosten te besparen, operational excellence te realiseren en maatschappelijke doelstellingen in te vullen. Daarnaast is het  netwerk continentaal ontsloten via Railport Brabant waarmee Duitsland en landen in Oost Europa goed bereikbaar zijn vanuit Noord-Brabant.

Enkele resultaten tot dusver;

  • Een gezamenlijk opgestelde procedure voor het meten en behandelen van containers met gassen,
  • Onderling afgestemde bargeplanning voor transport tussen Rotterdam en inland terminals,
  • Minimaliseren leeg vervoer door onderlinge uitwisseling lege containers,
  • Verduurzaming transport door het nemen van maatregelen en het behalen van de Lean & Green award,
  • Actieve samenwerking met gemeenten en regionale overheid om multimodaliteit gezamenlijk te bevorderen
  • Bundeling van ladingstromen richten zeehaven van Antwerpen, waardoor ook de zeehaven van Antwerpen per binnenvaart wordt ontsloten van en naar Noord-Brabant

Indien u meer informatie wilt, kunt u contact met ons opnemen op info@brabantintermodal.com