algemeen Nieuws

Cora van Nieuwenhuizen in Raad van Advies Brabant Intermodal

Vanaf medio 2012 heeft Cora van Nieuwenhuizen plaatsgenomen in de Raad van Advies van Brabant Intermodal. Sinds die periode ondersteunt zij Brabant Intermodal met haar kennis en ervaring in de logistieke sector, met name op het gebied van multimodaliteit.

Cora is sinds 17 juni 2010 lid van de Tweede Kamerfractie van de VVD

Lees meer over de werkzaamheden die Cora voor de VVD verricht

Gasmeten en ontgassen mogelijk bij Terminals Brabant Intermodal

Sinds een aantal jaar bieden de terminals van Brabant Intermodal de mogelijkheid tot het gasmeten en ontgassen van containers op de terminal locaties. Dit doen zij in samenwerking met een vaste partner, EWS fumigation & health protection services.

EWS maakt gebruik van gecertificeerde, geavanceerde technieken om containers op de aanwezigheid van schadelijke gassen te controleren. Indien er te hoge concentraties van deze gassen worden aangetroffen, geeft men advies over het ontgassen van containers. Ontgassen kan op natuurlijke wijze gebeuren door eenvoudig de containerdeur open te zetten. Steeds vaker wordt echter geopteerd voor geforceerde ventilatie. Dit is een ventilatiemethode waarbij gebruik gemaakt wordt van krachtige ventilatoren. Door geforceerde ventilatie toe te passen, wordt de tijdsduur aanzienlijk ingekort en kunnen verladers sneller over hun lading beschikken.

Naast het uitvoeren van gasmetingen en het ontgassen van containers kan EWS ook een uitgebreide RI&E voor het lossen van import containers verzorgen welke u kunt laten toetsen door de arbeidsinspectie. Ook kunnen zij uw personeel een training geven en een stappenplan schrijven voor een veilige werkmethode.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen of de website van EWS bezoeken