Brabant Intermodal vertegenwoordigt LINC in Nextlogic

Nextlogic richt zich op het reduceren van inefficiënties in de containerbinnenvaart, om groei mogelijk te maken én te stimuleren. Door binnenvaartschepen aan zeehaventerminal en -depot slots toe te wijzencalls te optimaliseren en performance te meten, werkt Nextlogic aan een structurele oplossing voor een betrouwbare en concurrerende containerbinnenvaart. Met daarbij als doel: winst voor de gehele keten. Voor barge operators, inland terminals, zeehaventerminals en depots, rederijen en uiteindelijk ook voor expediteurs en verladers. Op dit moment wordt toegewerkt naar een grootschalige praktijkproef die eind 2013 van start gaat.

Wat onderscheidt Nextlogic van eerdere initiatieven?

Het grote verschil tussen eerdere initiatieven en Nextlogic is de integrale, havenbrede aanpak. De ketenpartijen hebben gezamenlijk een oplossing ontwikkeld, waar iedereen baat bij heeft. Zoals bijvoorbeeld:

  • Een betrouwbare en dus voorspelbare doorlooptijd
  • Betere benutting van kades, kranen en binnenvaartschepen
  • Minder (kleine) calls in de zeehaven

Bottom-up aanpak

Een efficiëntere afhandeling van de containerbinnenvaart vergt instemming van alle ketenpartijen met uiteenlopende belangen. Het ontwikkelen van een aanpak waar alle partijen aan meewerken en bij winnen, is daarom complex. Een bottom-up aan­pak vormt een belangrijke succesfactor voor de slaagkans van het optimaliseren van de containerbinnenvaart.

Sinds begin 2012 zitten in verschillende werkgroepen de ketenpartijen samen om de tafel met als doel:

  • Inzicht en begrip te krijgen voor ieders situatie;
  • Gezamenlijk tot breed gedragen oplossingen te komen;
  • Deze oplossingen concreet uit te werken en te implementeren.

Brabant Intermodal vertegenwoordigt LINC (Logistiek Inermodaal Netwerk.com) in de werkgroep 'Call optimalisatie' en de de hoofdwerkgroep om de belangen van de inland operators te behartigen en met de rest van de sector te komen tot structurele verbetering in het binnenvaartproduct. 

 

Bezoek de website van Nextlogic

 

Lees het interview met Ben van Rooy over Nextlogic

Vorige