Lean & Green Star voor moederbedrijven Brabant Intermodal

Oosterhout Container Terminal en Van der Linden transport ontvangen Lean&Green Star

Op donderdag 16 mei jongsleden vond een volgende ronde uitreikingen plaats van de Lean and Green Awards en de Lean and Green Stars. Tijdens deze uitreiking hebben Oosterhout Container Terminal en Van der Linden Transport, het moederbedrijf van Regionaal Overslag Centrum Waalwijk, beide een Lean and Green Star in ontvangst mogen nemen. De Lean and Green Star staat symbool voor het behalen van een reductie in CO2 uitstoot van 20% of meer in een periode van 5 jaar. Het behalen van de Lean and Green Star is het resultaat van verschillende maatregelen die de bedrijven hebben genomen om het transport te verduurzamen. Ook al hebben beide bedrijven de Star behaald, het zal niet blijven bij 20% reductie aangezien sommige genomen maatregelen hun effect nog moeten oogsten en zowel OCT als Van der Linden Transport zullen blijven werken aan een duurzamere en efficiëntere bedrijfsvoering

 John van Horne, Oosterhout Container Terminal               Sander van der Linden, Van der Linden Transport 

Terminal Manager John van Horne neemt de Lean and Green Star   in ontvangst namens Oosterhout Container Terminal    Algemeen Directeur Sander van der Linden neemt de Lean and Green Star in ontvangst namens Van der Linden Transport

Foto: Michel Zoeter © Reed Business Media                            Foto: Michel Zoeter © Reed Business Media

Lean and Green Award voor GVT Group of Companies

Naast OCT en Van der Linden Transport, mocht ook het moederbedrijf van Barge Terminal Tilburg, GVT Group of Companies, een 'prijs' in ontvangst nemen. Voor het opstellen en nastreven van een plan van aanpak om binnen 5 jaar het doel van 20% COreductie te behalen, kregen zij de Lean and Green Award uitgereikt. Dit in navolging op Barge Terminal Tilburg, welke deze prijs al in 2011 in ontvangst mocht nemen. De Lean and Green Award mag gezien worden als de voorloper op de Lean and Green Star.

Naast Barge Terminal Tilburg is ook Inland Terminal Veghel in het bezit van de Lean and Green Award. Beide bedrijven streven na hun COuitstoot in een periode van 5 jaar met 20% te reduceren en verwachten deze prestatie binnen enkele jaren te hebben bereikt.

Lette Vrijhof, GVT Group of Companies

Lette Vrijhof neemt de Lean and Green Award in ontvangst namens GVT Group of Companies

Foto: Michel Zoeter © Reed Business Media

 

Lees het officiële persbericht

Vorige