Brabant Intermodal

Brabant Intermodal is een dochteronderneming van 4 samenwerkende inland terminals in de provincie Noord-Brabant.

Barge Terminal Tilburg, Oosterhout Container Terminal, ROC Waalwijk en Inland Terminal Veghel  hebben in 2009 de gezamenlijke dochter Brabant Intermodal opgericht  om in te spelen op de ontwikkelingen in de containerlogistiek. Brabant Intermodal werkt aan projecten die erop gericht zijn om ondanks de grote marktdynamiek de service richting onze klanten te verbeteren. Naast de genoemde inland terminals, maken ook Rail Terminal Eindhoven, Railport Brabant en Inland Terminal Cuijk onderdeel uit van Brabant Intermodal netwerk

De centrale doelstelling van Brabant Intermodal is het optimaliseren van intermodaal vervoer zodat de kwaliteit van dienstverlening en de waardering van de gebruiker worden gemaximaliseerd. Brabant Intermodal streeft ernaar middels het netwerk van terminallocaties de klant echte synchromodale oplossingen te bieden, waarbij in dit netwerk altijd de snelste, goedkoopste en meest efficiënte route wordt gekozen die een container aflegt tussen zeehaven en achterlandbestemming. Dit biedt de gebruiker volop ruimte kosten te besparen, operational excellence te realiseren en maatschappelijke doelstellingen in te vullen. Daarnaast is het  netwerk continentaal ontsloten via Railport Brabant waarmee Duitsland en landen in Oost Europa goed bereikbaar zijn vanuit Noord-Brabant.

Enkele resultaten tot dusver;

  • Een gezamenlijk opgestelde procedure voor het meten en behandelen van containers met gassen,
  • Onderling afgestemde bargeplanning voor transport tussen Rotterdam en inland terminals,
  • Minimaliseren leeg vervoer door onderlinge uitwisseling lege containers,
  • Verduurzaming transport door het nemen van maatregelen en het behalen van de Lean & Green award,
  • Actieve samenwerking met gemeenten en regionale overheid om multimodaliteit gezamenlijk te bevorderen
  • Bundeling van ladingstromen richten zeehaven van Antwerpen, waardoor ook de zeehaven van Antwerpen per binnenvaart wordt ontsloten van en naar Noord-Brabant

Indien u meer informatie wilt, kunt u contact met ons opnemen op info@brabantintermodal.com